• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Thống kê bài viết không cần add-on cho xenForo 2

admin

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
22/4/18
Bài viết
1
Thích
0
Điểm
1
#1
Đầu tiên các bạn vào template forum_list tìm
Code:
Mã:
<xf:widgetpos id="forum_list_above_nodes" />
Thêm vào bên trên

Mã:
<div class="DC_forumList_block">

  <div class="DC_block_wrapper">

    <xf:widget key="DC_forumList_newThreads" />

    <xf:widget key="DC_forumList_newPosts" />

    <xf:widget key="DC_forumList_mostView" />

    <xf:widget key="DC_forumList_newMembers" />

  </div>

</div>
Sau đó vào phần Widgets tạo 4 widget với key lần lượt giống những key ở code phía trên. Ví dụ
Ở phần Display in positions các bạn bỏ trống nhé. Còn các options bên dưới tuỳ các bạn cài đặt.
Sau khi đã tạo đủ 4 widgets rồi, các bạn vào EXTRA.LESS thêm vào đoạn sau
CSS:
Mã:
/***** xFv2 Forum Statistics *****/

.DC_forumList_block

{

  margin-bottom: 15px;  .DC_block_wrapper

  {

    display: flex;

    flex-wrap: wrap;

    justify-content: space-around;

   

    .block

    {

      width: ~"calc(50% - 10px)";

      margin-bottom: 10px;

     

      .block-container

      {

        box-shadow: none;

        overflow: hidden;

        margin-left: auto;

        margin-right: auto;

        height: 100%;

       

        .listHeap

        {

          display: flex;

          flex-wrap: wrap;

          justify-content: space-between;

          margin: 0 auto;

         

          > li

          {

            margin-left: 5px;

            margin-right: 5px;

            margin-top: 10px;

          }

        }

       

        .block-minorHeader

        {

          background-color: @xf-paletteAccent1;

          color: @xf-paletteColor1;

        }

       

        .contentRow

        {

          align-items: center;

         

          .contentRow-main

          {

            > a

            {

              display: block;

              max-width: 100%;

              overflow: hidden;

              text-overflow: ellipsis;

              text-decoration: none;

              white-space: nowrap;

              font-size: 115%;

            }

         

            .contentRow-minor

            {

              display: none;

            }

          }

        }

      }

    }

  }

}@media (max-width: 600px)

{

  .DC_forumList_block .DC_block_wrapper .block

  {

    width: 100%;

  }

}

/***** xFv2 Forum Statistics *****/
Save lại là được. Chúc các bạn thành công !