• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Thống kê bài viết không cần add-on cho xenForo 2

    Đầu tiên các bạn vào template forum_list tìm Code: <xf:widgetpos id="forum_list_above_nodes" /> Thêm vào bên trên <div class="DC_forumList_block"> <div class="DC_block_wrapper"> <xf:widget key="DC_forumList_newThreads" /> <xf:widget key="DC_forumList_newPosts" />...